GÓP Ý  
  • dsad

Công ty Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN

Chia sẻ :
Giới thiệu Công ty Asec

Công ty Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN (ASEC)là tập hợp một nhóm chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển. ASEC có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực phát triển khác nhau, từ cấp thoát nước, phát triển nông thôn tổng hợp, hạ tầng, cải cách hành chính, môi trường và biến đổi khí hậu.

Chiến lược kinh doanh của ASEC là kết hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế để tối đa hóa sự đóng góp của mình đối với  quá trình phát triển kinh tế của các địa phương. ASEC có tham vọng nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực địa phương đủ sức cạnh tranh với quốc tế. Với 15 năm kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, các tư vấn ASEC đã và đang tham gia vào quá trình chuẩn bị, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án một cách hiệu quả.

Triết lý làm việc của ASEC là đảm bảo các dự án được thực hiện một cách chuyên nghiệp và mang lại giải pháp tốt nhất. Các chuyên gia và nhân viên của ASEC có phương pháp khoa học, công nghệ tiên tiến và nhiệt huyết để cung cấp chất xám của mình với chất lượng cao nhất. Đội ngũ lãnh đạo của Công ty từng tu nghiệp tại các trường đại học danh tiếng của nước ngoài như Cambridge (Anh), Queensland (Ôxtrâylia).

ASEC đã hỗ trợ và giúp việc hiệu quả cho các cơ quan nhà nước và khách hàng tại Việt Nam ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và xã. ASEC mang đến các dự án các kỹ năng quản lý và chuyên môn cần thiết để thực hiện thành công các dự án khách hàng giao cho.

Sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi

Sứ mệnh:sứ mệnh của chúng tôi là làm việc để mang lại tác động tích cực tới các mục tiêu của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, các giải pháp dài hạn phù hợp với mỗi khách hàng trong từng lĩnh vực cấp thoát nước, phát triển nông nghiệp và nông thôn, hạ tầng, cải cách hành chính, môi trường và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu:ASEC đặt ra các mục tiêu sau trong vòng 5 năm tới:

  • Tiếp tục tăng cường cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp thông qua công tác xây dựng và đa dạng hóa năng lực làm việc.

  • Củng cố năng lực chuyên môn, phấn đấu trở thành một trong những công ty tư vấn hàng đầu của cả nước.
  • Mở rộng hoạt động kinh doanh sang các nước Đông Nam Á thông qua hoạt động liên danh và hợp tác với các tư vấn quốc tế trong khu vực.

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực sau: cấp thoát nước, phát triển hạ tầng đô thị-hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính và nâng cao năng lực thể chế, môi trường và biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp và nông thôn,

Cấp thoát nước

·         Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước thải và nước mưa.

·         Xây dựng phương án giá nước, nước thải theo hướng thu hồi chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M), chi phí đầu tư ban đầu.

·         Quản lý tài nguyên nước, chất thải rắn và nguy hại

·         Vận hành và bảo dưỡng (O&M) các công trình cấp, thoát nước.

·         Xây dựng các hệ thống thông tin quản lý (MIS) và hệ thống định vị (GIS)

·         Tư vấn về dịch vụ cấp nước đô thị và nông thôn.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông

·         Hợp tác công tư (PPP, PSP) trong lĩnh vực phát triển hạ tầng

·         Hỗ trợ cải cách chính sách hạ tầng

·         Tư vấn phương pháp, chính sách và công nghệ liên quan đến hoạt động vận hành và bảo dưỡng (O&M)

·         Lập dự án đầu tư và phân tích tài chính, tính khả thi của dự án

·         Quy hoạch hệ thống cấp nước và thoát nước đô thị

·         Quản lý dự án hạ tầng

Cải cách và nâng cao năng lực thể chế về quản lý kinh tế-tài chính

·         Phân cấp quản lý tài chính, đầu tư và đấu thầu

·         Tư vấn lộ trình cải cách giá cả, chính sách giá, thuế, phí và lệ phí đối với các công trình công ích

·         Tư vấn cải cách tài chính công,  cải cách ngân sách

·         Lập kế hoạch tài chính, lập dự án cho chương trình, dự án đầu tư

·         Lập và đánh giá chính sách kinh tế-xã hội, dự báo kinh tế, phân tích chính sách tiền tệ/thuế và ngân sách.

·         Tư vấn quản lý đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu

·         Tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, kế hoạch tài chính doanh nghiệp, đào tạo nhân lực

 Môi trường – xã hội và biến đổi khí hậu

·         Lập đánh giá tác động môi trường (EIA), đánh giá tác động môi trường ban đầu (IEE), kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

·         Lập Kế hoạch tái định cư (RP), Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), Kế hoạch hành động Giới (GAP), Điều tra kinh tế xã hội, lập kế hoạch phát triển cộng đồng,…

·         Quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn độc hại

·         Sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng

·         Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

·         Giám sát thực hiện chính sách an toàn về môi trường và xã hội theo thủ tục và yêu cầu của nhà tài trợ WB, ADB, AFD,…

·         Tư vấn về bảo tồn, khôi phục tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học

Phát triển nông nghiệp và nông thôn

·         Phát triển nông thôn tổng hợp hoặc theo ngành

·         Kỹ thuật nông nghiệp và tưới tiêu

·         Đánh giá, lập kế hoạch và quản lý nguồn nước

·         Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp

·         Chính sách nông nghiệp, đưa nông sản ra thị trường

·         Chính sách đất đai

Đội ngũ của chúng tôi

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, chúng tôi đã xây dựng cơ sở dữ liệu gồm hơn 100 tư vấn quốc tế, và 400 tư vấn trong nước. Nhờ vậy, chúng tôi có thể huy động họ một cách nhanh chóng. Các dịch vụ của ASEC bao gồm tất cả các giai đoạn thực hiện dự án, bao gồm xác định dự án, lập, khảo sát dự án, quản lý dự án, thực hiện, giám sát và đánh giá. Phần lớn cán bộ và tư vấn của chúng tôi được đào tạo tại nước ngoài.

Với mục đích thực hiện thành công các dự án phức tạp, ASEC  cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp khác nhau có tác dụng bổ sung cho nhau. Cách tiếp cận tổng hợp này tạo nên sự linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Đội ngũ tư vấn của ASEC bao gồm các kỹ sư, các chuyên gia tài chính, pháp lý, kinh tế học, các quản lý dự án cao cấp những người có kinh nghiệm phong phú trong một loạt các lĩnh vực.

Không chỉ có kinh nghiệm và năng lực thực hiện các dự án ngắn hạn sử dụng vốn của Nhà nước và các công ty tư nhân, chuyên gia của ASEC còn đủ năng lực thực hiện các dự án quy mô lớn và dài hạn do các tổ chức quốc tế đa phương tài trợ như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và JBIC (JICA). Nhằm thực hiện tốt các dự án này, ASEC đã thiết lập quan hệ đối tác với các công ty tư vấn lớn của quốc tế như BCEOM (Pháp) và Black and Veatch (Hoa Kỳ).

Tư vấn của ASEC đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, hỗ trợ hầu hết các chính quyền địa phương. Kinh nghiệm địa lý phong phú đã giúp ASEC quen thuộc với các đặc điểm kinh tế-xã hội, văn hóa ở mọi vùng của đất nước.Bookmark and Share

Google+ DMCA.com