GÓP Ý  
  • dsad

FAQ: Những phần mềm FTP nào tôi có thể dùng để quản lý file?

Bạn có thể sử dụng một trong các phần mềm sau:
Windows Commander download
CuteFTP: download
WS FTP Pro: download

Bookmark and Share

Google+ DMCA.com