GÓP Ý  
  • dsad

FAQ: Thời gian cần thiết để thiết kế một website là bao lâu?

- Với website thông tin (giới thiệu Công ty, Tổ chức, Doanh nghiệp, …): thời gian cần thiết là 2 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng.

 - Với website Thương mại điện tử (Bán hàng trực tuyến, Cửa hàng, Điện thoại di động, …): thời gian cần thiết là 3 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng.

 - Website khác: thời gian phụ thuộc chủ yếu vào yêu cầu thiết kế website, và thời gian quý khách cung cấp thông tin cho NCC VIỆT NAM, thông thường thời gian không quá 1 tháng.

Bookmark and Share

Google+ DMCA.com