GÓP Ý  
  • dsad

Tên miền quốc tế

Tên Dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
.com Miễn phí 280.000 đ
.net Miễn phí 280.000 đ
.org Miễn phí 280.000 đ
.info Miễn phí 280.000 đ
.us Miễn phí 280.000 đ
.biz Miễn phí 280.000 đ
.cc Miễn phí 450.000 đ
.asia Miễn phí 350.000 đ
.eu Miễn phí 260.000 đ
.me Miễn phí 600.000 đ
.tel Miễn phí 330.000 đ
.ws Miễn phí 250.000 đ
.name Miễn phí 260.000 đ
.tv Miễn phí 600.000 đ
.mobi Miễn phí 450.000 đ
.bz Miễn phí 600.000 đ
.mn Miễn phí 900.000 đ
.in Miễn phí 330.000 đ
.co.uk Miễn phí 195.000 đ
.co Miễn phí 600.000 đ
.ca Miễn phí 350.000 đ
.es Miễn phí 230.000 đ
.de Miễn phí 230.000 đ
.xxx Miễn phí 2.390.000 đ
.com.ru Miễn phí 230.000 đ

Bookmark and Share

Google+ DMCA.com